Tämä verkkosivusto on suunnattu suurelle yleisölle Suomessa

Ota yhteyttä

Yhteystiedot

AstraZeneca Oy
Keilaranta 18
02150 Espoo
Puh. +358 10 23 010

Lääkeinformaatiopalvelu 

Voit lähettää AstraZenecan lääkkeitä koskevat kysymyksesi tämän linkin kautta: contactazmedical.astrazeneca.com tai vaihtoehtoisesti soittaa arkipäivisin klo 9-17 numeroon +358 10 23 010.

AstraZeneca ei voi antaa henkilökohtaisia sairauksia tai lääkitystä koskevaa neuvontaa potilaille tai hänen omaisilleen. Näissä kysymyksissä pyydämme ottamaan yhteyttä hoitavaan lääkäriin tai apteekkiin.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Voit raportoida AstraZenecan lääkettä tai lääkkeitä koskevan haittavaikutuksen tämän linkin kautta: contactazmedical.astrazeneca.com. Jos tarvitsemme lisätietoa ilmoittamaasi haittavaikutusta koskien, otamme sinuun yhteyttä.

Kommentteja, parannusehdotuksia ja teknistä tukea

Otamme mielellämme vastaan verkkosivustoa koskevia kysymyksiä, kommentteja ja parannusehdotuksia osoitteessa CustomerSupport.Nordic@astrazeneca.com.